درگاه کاربری وبلاگ آموزشی خرید و گارانتی
فهرست محتـوا لیست غرفـه ها کاوش هوشمنـد پشتیبـانی سایت دربـاره سیـونت

نقش آفرینی گروههاي زبان و ادبیات عربی در توسعه علمی دانشگاهها

عرضه‌کننده : ارائه مقالات علمی

توضیحات تکمیلی و دریافت محتوا

به نظر میآید که نابسامانی کنونی زبان وادبیات عربی، مانند دیگر رشته هاي موجود، در
دانشگاه هاي کشور ناشی از بیتدبیري براي آینده باشد. تجربۀ تمدن اسلامی در گذشته و
تمدن اکنون غرب روشن میسازد که توسعه زبانی عامل پیشرفت است؛ زیرا زبان مهمترین
نهاد اجتماعی میباشد که ظرف دانشهاي گوناگون است. زبان عربی، علاوه بر اینکه زبان
دینی و مؤثر بر زبان ملی و فرهنگی ماست، زبان رسمی 21 کشور دنیاست که در دوحوزه
راهبردي خاورمیانه وشمال آفریقا هستند و با کشور ما نزدیکی جغرافیایی و فرهنگی دارند، و
به خاطر موقعیت ممتاز جغرافیایی و سیاسی، به نقش رسانهاي قابل توجهی دست یافتهاند. از
اینرو با آینده نگري و برنامهریزي میتوان رشته زبان وادبیات عربی را تبدیل به دانشی کارساز
در توسعۀ علمی دانشگاهها و کشور نمود وآن را به جایگاه مناسبی در میان رشتههاي
دانشگاهی رساند. زبان عربی میتواند در ایجاد گرایشهاي نو و بین رشتهاي، قطبهاي علمی،
مراکز تحقیقاتی اقتصادي و اجتماعی و زبانپژوهی، انجمنهاي علمی و مجلات علمی
پژوهشی، در توسعه علمی کشورنقش آفرینی کند.


مناسب برای :

شناسه محتوا : 194

حجم فایل : 0.29 مگابایت

فرمت فایل : pdf

تعداد بازدید : 10

دریافت اخیر : 0

دریافت فایل

جهت دریافت فایل ضمیمه ؛ وارد درگاه کاربری خود شوید.

لیست دیدگاه های اخیر
معرفی غرفه ...
ارائه مقالات علمی

ارائه مقالات علمی

ارائه مقالات چاپ شده در مجلات علمی و پژوهشی علی سلیمی ، دانشگاه رازی عرضه 112 عنوان محتوا مشاهده غرفـه
علی سلیمیمدیر و صاحب امتیاز

علی سلیمی

مشخصات فـردی

حامیان و همکاران سیونت
دنیس کسب درآمد
سیـونت ؛ پلتفرم خرید و فروش فایل همراه با گارانتی SiteMap.xml وبلاگ آموزشیتعرفه خدماتلیست کاربران تمامی حقوق مادی و معنوی محفوظ است.

samandehi enamad zarinpal