درگاه کاربری وبلاگ آموزشی خرید و گارانتی
فهرست محتـوا لیست غرفـه ها کاوش هوشمنـد پشتیبـانی سایت دربـاره سیـونت

نگرش بلاغیها و نحويها به زبان (بررسی تبعات عملی تفاوت دیدگاهها)

عرضه‌کننده : ارائه مقالات علمی

توضیحات تکمیلی و دریافت محتوا

تفاوت نگرش نحويها و بلاغیها به زبان سبب شده است تا هرکدام از منظري خاصبه متن
ادبی نگریسته، زوایاي پنهان وآشکار آن را به گونهاي متفاوت از دیگري تفسیر کنند. این
تفاوت دیدگاهها، آثارکاربرد فراوانی در فهم متون ادبی داشته است. اهل بلاغت که بیشتر به
روح و لطافتهاي پنهان زبان چشم دوختهاند، همواره به مباحثی از قبیل ایجاز، حذف، حصر
وغیره پرداختهاند، و اصولاً متن ادبی از دیدگاه آنان بخشهاي نانوشتۀ فراوانی دارد که با ذوق
ادبی قابل درك است؛ اما نحويها بیشتر به ظاهر و جسم زبان توجه کردهاند. این تفاوت
نگرش در موضوعاتی مانند جملهي اسمیه و فعلیه، همزه استفهام، ضمیر فصل، جمله مستأنفه،
و عطف جملۀ انشایی به جملۀ خبري و بر عکس، آشکار است؛ به گونهاي که در توجیه این
جملات هر گروه راهی متفاوت از دیگري در پیش گرفتهاند.


مناسب برای :

شناسه محتوا : 195

حجم فایل : 0.25 مگابایت

فرمت فایل : pdf

تعداد بازدید : 8

دریافت اخیر : 0

دریافت فایل

جهت دریافت فایل ضمیمه ؛ وارد درگاه کاربری خود شوید.

لیست دیدگاه های اخیر
معرفی غرفه ...
ارائه مقالات علمی

ارائه مقالات علمی

ارائه مقالات چاپ شده در مجلات علمی و پژوهشی علی سلیمی ، دانشگاه رازی عرضه 112 عنوان محتوا مشاهده غرفـه
علی سلیمیمدیر و صاحب امتیاز

علی سلیمی

مشخصات فـردی

حامیان و همکاران سیونت
دنیس کسب درآمد
سیـونت ؛ پلتفرم خرید و فروش فایل همراه با گارانتی SiteMap.xml وبلاگ آموزشیتعرفه خدماتلیست کاربران تمامی حقوق مادی و معنوی محفوظ است.

samandehi enamad zarinpal