درگاه کاربری وبلاگ آموزشی خرید و گارانتی
فهرست محتـوا لیست غرفـه ها کاوش هوشمنـد پشتیبـانی سایت دربـاره سیـونت

بینامتنیت قرآنی در اسلوب، واژگان و موسیقی کتاب «الایام» طه حسین

عرضه‌کننده : ارائه مقالات علمی

توضیحات تکمیلی و دریافت محتوا

طه حسین نویسنده معاصر مصری، در احیای نثر عربی قدیم و پیوند دادن آن با ادب معاصر
عربی نقشی برجسته ایفا نموده است. آگاهی گسترده او از میراث قدیم و به ویژه حفظ قرآن
کریم در دوران کودکی، نقش به سزایی در شکلگیری شیوه ادبی او داشته است. این مقاله، با
تحلیلی، بینامتنیت قرآنی در واژگان، ترکیبات، اسلوب و موسیقی کتاب ˚ روش توصیفی
آن روزها( اثر طهحسین را واکاوی نموده است. نتایج به دست آمده از این پژوهش ( » الأیام «
نشان میدهد که قرآن کریم با تمام شیوههای بیانی متنوعش، بر سبک ادبی کتاب الأیام طه
حسین سایه افکنده است. اثرپذیری او از اسلوب و قالبهای قرآنی، ابعاد گستردهای دارد:
استفاده از ساختارهای ترکیبی قرآن، کاربرد چندین اسلوب قرآنی در عبارات، بهکارگیری
واژگان و اصطلاحات قرآنی و اثرپذیری از فواصل موسیقایی آیات در پایان جملات، از جملهی
آنهاست. هنر او در این است که با ذهن سرشار از محفوظات قرآنی خود، شیوهای نو و سهل و
ممتنع در نگارش نثر معاصر عربی پدید آورده است. او توانست است با اقتباس از سبک قرآن
کریم برخی از ساختارهای نحوی- زبانی را احیا نماید، ساختارهایی که نویسندگان معاصر عرب
به کلی آنها را به دست فراموشی سپردهاند.


مناسب برای :

شناسه محتوا : 211

حجم فایل : 0.22 مگابایت

فرمت فایل : pdf

تعداد بازدید : 8

دریافت اخیر : 1

دریافت فایل

جهت دریافت فایل ضمیمه ؛ وارد درگاه کاربری خود شوید.

لیست دیدگاه های اخیر
معرفی غرفه ...
ارائه مقالات علمی

ارائه مقالات علمی

ارائه مقالات چاپ شده در مجلات علمی و پژوهشی علی سلیمی ، دانشگاه رازی عرضه 112 عنوان محتوا مشاهده غرفـه
علی سلیمیمدیر و صاحب امتیاز

علی سلیمی

مشخصات فـردی

حامیان و همکاران سیونت
دنیس کسب درآمد
سیـونت ؛ پلتفرم خرید و فروش فایل همراه با گارانتی SiteMap.xml وبلاگ آموزشیتعرفه خدماتلیست کاربران تمامی حقوق مادی و معنوی محفوظ است.

samandehi enamad zarinpal