درگاه کاربری وبلاگ آموزشی خرید و گارانتی
فهرست محتـوا لیست غرفـه ها کاوش هوشمنـد پشتیبـانی سایت دربـاره سیـونت

ضرورت بازتحليل متون آموزشي گروههاي عربي دردانشگاههاي كشور رويكردي انتقادي به ...

عرضه‌کننده : ارائه مقالات علمی

توضیحات تکمیلی و دریافت محتوا

ضرورت بازتحليل متون آموزشي گروههاي عربي دردانشگاههاي كشور رويكردي انتقادي به...

متون آموزشي در رشته هاي علوم انساني، علاوه بر جنبه هاي آموزشي، نقش
پرورشي بسيار مهمي نيز به عهده دارد. لذا بازتحليل مستمر اين متون امري
ضروري است. اين پژوهش با روش توصيفي  تحليلي و با رويكردي انتقادي،
كتاب الشعر العربي الحديث من احمد شوقي الي محمو د دروي ش نوش تة ميشال
خليل جحا را بررسي كرده است. اين كتاب، ضمن كثرت و تنوع نمونه هاي
شعري كه حسن آن شمرده مي شود، نقص هاي فراواني دارد. بي تناسبي ميان نام
كتاب و محتواي آن، غلبة صبغة تاريخي به جاي رويكرد تحليلي بر كتاب،
شتاب زدگي و يك سونگري در داوري، كم توجهي به اوضاع سياسي، اجتماعي و
فرهنگي، فراواني متون و فقدان تحليل كافي براي آن ها ، نامنسج م بودن
بخش هاي مختلف كتاب، تفكيك نشدن شعر سنتي و شعر نو، كم توجهي به
شعر پايداري و نبود رويكردي انتقادي به شعر معاصر از جمله عيب هاي آن
است. نتايج به دست آمده از اين پژوهش گوياي آن است كه اين كتاب شاكل ة
كتابي تحليلي در باب شعر معاصر عربي را ندارد و بيش تر به منظور كتاب
گزيدة متون قابل استفاده است.


مناسب برای :

شناسه محتوا : 212

حجم فایل : 0.2 مگابایت

فرمت فایل : pdf

تعداد بازدید : 9

دریافت اخیر : 1

دریافت فایل

جهت دریافت فایل ضمیمه ؛ وارد درگاه کاربری خود شوید.

لیست دیدگاه های اخیر
معرفی غرفه ...
ارائه مقالات علمی

ارائه مقالات علمی

ارائه مقالات چاپ شده در مجلات علمی و پژوهشی علی سلیمی ، دانشگاه رازی عرضه 112 عنوان محتوا مشاهده غرفـه
علی سلیمیمدیر و صاحب امتیاز

علی سلیمی

مشخصات فـردی

حامیان و همکاران سیونت
دنیس کسب درآمد
سیـونت ؛ پلتفرم خرید و فروش فایل همراه با گارانتی SiteMap.xml وبلاگ آموزشیتعرفه خدماتلیست کاربران تمامی حقوق مادی و معنوی محفوظ است.

samandehi enamad zarinpal