درگاه کاربری وبلاگ آموزشی خرید و گارانتی
فهرست محتـوا لیست غرفـه ها کاوش هوشمنـد پشتیبـانی سایت دربـاره سیـونت

سايه روشن سيماي زن در رمانهاي نجيب محفوظ

عرضه‌کننده : ارائه مقالات علمی

توضیحات تکمیلی و دریافت محتوا

سايه روشن سيماي زن در رما نهاي نجيب محفوظ.

(پيامدهاي ناگوار، گذار از سنّت به دنياي جديد)

نجيب محفوظ، نويسنده معاصر مصري، يكي از نويسندگان برجسته در ادبيات داستاني در جهان عرب در قرن
بيستم است. او در رمان هايش مصر و فراز و فرود حوادث آن كشور را با مهارتي كم نظير به تصوير كشيده است؛ جامع هاي كه از فقر و ناآگاهي فراوان در رنج بوده است. رمان هاي محفوظ، تصوير آمال و آلام مردم اين سرزمين است. زنان از مهم ترين نقش آفرينان قصه هاي او هستند. وي از پس سيماي زنان، جامعة معاصر خويش را به نقد كشيده است. اين جستار بر آن است با شيوة توصيفي  تحليلي به بررسي مسائل زنان در جزر و مد حوادث قصه هاي نجيب محفوظ بپردازد و تصويري از زن عرب معاصر را از لابه لاي برخي رمان هاي او ارائه دهد. دستاورد اين پژوهش بيانگر آن است كه از زن و چيستي و رسالت او در جامعه  در گسترة رمان هاي محفوظ ، تصويري درست و گويا ارائه نشده است؛ به طوري كه او همواره از فقر، فساد اخلاقي، ناپايداريِ مباني نهاد خانواده و چيرگيِ تباه كنندة سياستمداران فاسد در رنج بوده است. زنان مصر در رمان هاي او، در ميان زياد هروي و كم روي نظام ارزشي جامعه، هميشه آزرده خاطر و پريشان حال هستند. آنها در چنبره نقطة گذار از سنّت به مدرنيته و در برزخ ميان قديم و جديد، در جست وجوي تعريفي نو از ارزش هاي اجتماعي و نظام خانواده هستند كه هم با حقايق تاريخي گذشته و هم با تاريخ كنوني شان هم سويي داشته باشد؛ اما آنها بيشتر از دستيابي به اين آرزو ناكام مي مانند.


مناسب برای :

شناسه محتوا : 215

حجم فایل : 0.21 مگابایت

فرمت فایل : pdf

تعداد بازدید : 9

دریافت اخیر : 2

دریافت فایل

جهت دریافت فایل ضمیمه ؛ وارد درگاه کاربری خود شوید.

لیست دیدگاه های اخیر
معرفی غرفه ...
ارائه مقالات علمی

ارائه مقالات علمی

ارائه مقالات چاپ شده در مجلات علمی و پژوهشی علی سلیمی ، دانشگاه رازی عرضه 112 عنوان محتوا مشاهده غرفـه
علی سلیمیمدیر و صاحب امتیاز

علی سلیمی

مشخصات فـردی

حامیان و همکاران سیونت
دنیس کسب درآمد
سیـونت ؛ پلتفرم خرید و فروش فایل همراه با گارانتی SiteMap.xml وبلاگ آموزشیتعرفه خدماتلیست کاربران تمامی حقوق مادی و معنوی محفوظ است.

samandehi enamad zarinpal