درگاه کاربری وبلاگ آموزشی خرید و گارانتی
فهرست محتـوا لیست غرفـه ها کاوش هوشمنـد پشتیبـانی سایت دربـاره سیـونت

معنا آفريني در شعر با استفاده از هنجار گريزي هاي زبـاني (عزالدين مناصره)

عرضه‌کننده : ارائه مقالات علمی

توضیحات تکمیلی و دریافت محتوا

معناآفريني در شعر  با استفاده از هنجارگريزي هاي زبـاني (عزالدين مناصره)

هنجارگريزي، همواره يكي از مؤثرترين روش هاي برجسته سازي زبان شعر بوده است. اين پديده، در شعر
معاصر عربي اهميت فراواني يافته است تا آنجا كه گاهي، درك كليت شعري، بر محورِ آن دور مي زند.
عزالدين مناصره، شاعر معاصر فلسطيني، از جمله شاعراني است كه از انواعِ هنجارگريزي هاي نحوي،
واژگاني و نوشتاري بسيار گسترده استفاده كرده است. علاوه بر اين، وي گاهي با استفاده از عبارت ها و
تمثيل هاي كهن، مضموني از شعر پايداري پديد آورده است كه بهره گيري از چنين شگردي، سيمايي
متمايز به سبك شعري وي بخشيده و موجبات تازگي شكلِ بيان و در نتيجه افزايش دشواري فهم
وگستردگي زمان ادراك حسي خواننده را فراهم آورده است. هنجارگريزي هاي او، هر چند زبان شعري وي
را متمايز ساخته و غالباً مثبت است، اما در برخي موارد نيز از آن جهت كه غرابت زبان و شيوة بيان را به
دنبال دارد، به ساختارهاي زبان آسيب مي رساند و انتقادهايي بر آن وارد است. اين پژوهش، سعي دارد تا
با روش توصيفي- تحليلي و بر مبناي الگوي هنجارگريزي ليچ به بررسي هنجارگريزي هاي مشهود در
شعر عزالدين مناصره؛ از جمله: هنجارگريزي هاي زماني، نحوي، واژگاني، و نوشتاري بپردازد.


مناسب برای :

شناسه محتوا : 218

حجم فایل : 0.24 مگابایت

فرمت فایل : pdf

تعداد بازدید : 15

دریافت اخیر : 2

دریافت فایل

جهت دریافت فایل ضمیمه ؛ وارد درگاه کاربری خود شوید.

لیست دیدگاه های اخیر
معرفی غرفه ...
ارائه مقالات علمی

ارائه مقالات علمی

ارائه مقالات چاپ شده در مجلات علمی و پژوهشی علی سلیمی ، دانشگاه رازی عرضه 112 عنوان محتوا مشاهده غرفـه
علی سلیمیمدیر و صاحب امتیاز

علی سلیمی

مشخصات فـردی

حامیان و همکاران سیونت
دنیس کسب درآمد
سیـونت ؛ پلتفرم خرید و فروش فایل همراه با گارانتی SiteMap.xml وبلاگ آموزشیتعرفه خدماتلیست کاربران تمامی حقوق مادی و معنوی محفوظ است.

samandehi enamad zarinpal