درگاه کاربری وبلاگ آموزشی خرید و گارانتی
فهرست محتـوا لیست غرفـه ها کاوش هوشمنـد پشتیبـانی سایت دربـاره سیـونت

تحلیل برخی داستانهاي زکریا تامر، از منظر رئالیسم جادویی

عرضه‌کننده : ارائه مقالات علمی

توضیحات تکمیلی و دریافت محتوا

زکریا تامر از نویسندگان برجسته ادبیات داستانی در سوریه به شمار می رود. درونمایه اصل ی بیشتر
داستانهاي او، چالس میان فقر و غنا، زشتی و زیبایی و فاصله بسیار بین آرزوهاي انسان با واقعیتهاي
را براي بیان و القاي اندیشههاي خویش برگزید ه است . « داستان کوتاه » زندگی روزمره است. او قالب
در این مقاله، با روش تحلیلی، توصیفی و با توجه به مؤلفههاي رئالیسم جادوئی، برخی از داستانهاي
تامر، تحلیل و بررسی شده است. یافتههاي این پژوهش نشان می دهد که « دمشق الحرائق » مجموعه
در بیان دغدغه هاي انسانی، « رئالیسم جادویی » تامر در داستانهاي کوتاه خود، از شیوه داستان نویسی
اجتماعی خود، به خوبی بهره برده. او تلفیقی از واقعیت، تخیل و رؤیا را به شکلی هنري درهم تنیده
است. وي رویدادهاي غیر ممکن را به شکلی معجزه وار و در روایتی شبه رئالیستی به گونه اي در کنار
هم چیده که مخاطب را حیران میکند. علاوه بر آن، توصیف ساده و توأم با دقت و بیان جزئیات، از
ویژگیهاي بارز داستانهاي کوتاه اوست که خواننده را شیفته خود مینماید.


مناسب برای :

شناسه محتوا : 223

حجم فایل : 1.6 مگابایت

فرمت فایل : pdf

تعداد بازدید : 10

دریافت اخیر : 4

دریافت فایل

جهت دریافت فایل ضمیمه ؛ وارد درگاه کاربری خود شوید.

لیست دیدگاه های اخیر
معرفی غرفه ...
ارائه مقالات علمی

ارائه مقالات علمی

ارائه مقالات چاپ شده در مجلات علمی و پژوهشی علی سلیمی ، دانشگاه رازی عرضه 112 عنوان محتوا مشاهده غرفـه
علی سلیمیمدیر و صاحب امتیاز

علی سلیمی

مشخصات فـردی

حامیان و همکاران سیونت
دنیس کسب درآمد
سیـونت ؛ پلتفرم خرید و فروش فایل همراه با گارانتی SiteMap.xml وبلاگ آموزشیتعرفه خدماتلیست کاربران تمامی حقوق مادی و معنوی محفوظ است.

samandehi enamad zarinpal