درگاه کاربری وبلاگ آموزشی خرید و گارانتی
فهرست محتـوا لیست غرفـه ها کاوش هوشمنـد پشتیبـانی سایت دربـاره سیـونت

تأملـی در جایگاه فرهنگ و ادب فارسـی در عرصـۀ مجـالت عـربـی

عرضه‌کننده : ارائه مقالات علمی

توضیحات تکمیلی و دریافت محتوا

هدف اين مقاله، ارائۀ تحليلی گزار شگونه از وضعيت نامناسب
آثار چاپ شه مربوط به فرهنگ و ادب فارسی  در مجلات عربی است. در اين بررسی، مقالات مربوط به فرهنگ و ادب فارسی، در همۀ شمار ه های چهار مجله:
1. الآداب العالميه )اتحاديۀ نويسندگان عرب(
2.ا لتّراث العربی )اتحاديۀ نويسندگان عرب(
3.ا لموقف الادبي )اتحاديۀ نويسندگان عرب(
4. فصول )نقد ادبي- مصر(
استخراج و بررسی شده است. مجله های اوّل و دوم و سوم از سايت «اتحاد الکتّاب العرب= اتحاديه نويسندگان عرب » بررسی شده، و مجلۀ آخر )فصول( نسخه های چاپی آن مورد استفاده قرار گرفته است. در این تحقیق، در مجموع حدود 650 شماره از این چهار مجله بررسی شد. نتیجه بسیار تأسّف بار است و تعداد مقالات مربوط به فرهنگ و ادب فارسی، در همۀ شمار ه های این مجلات، تقریباً از تعداد انگشتان دست تجاوز نمیکند و وضعيتی بسیار نامناسب، هم از لحاظ کمّی و هم از نظر کيفی، به خود گرفته است.


مناسب برای :

شناسه محتوا : 225

حجم فایل : 0.16 مگابایت

فرمت فایل : pdf

تعداد بازدید : 12

دریافت اخیر : 1

دریافت فایل

جهت دریافت فایل ضمیمه ؛ وارد درگاه کاربری خود شوید.

لیست دیدگاه های اخیر
معرفی غرفه ...
ارائه مقالات علمی

ارائه مقالات علمی

ارائه مقالات چاپ شده در مجلات علمی و پژوهشی علی سلیمی ، دانشگاه رازی عرضه 112 عنوان محتوا مشاهده غرفـه
علی سلیمیمدیر و صاحب امتیاز

علی سلیمی

مشخصات فـردی

حامیان و همکاران سیونت
دنیس کسب درآمد
سیـونت ؛ پلتفرم خرید و فروش فایل همراه با گارانتی SiteMap.xml وبلاگ آموزشیتعرفه خدماتلیست کاربران تمامی حقوق مادی و معنوی محفوظ است.

samandehi enamad zarinpal