درگاه کاربری وبلاگ آموزشی خرید و گارانتی
فهرست محتـوا لیست غرفـه ها کاوش هوشمنـد پشتیبـانی سایت دربـاره سیـونت

منظومه ي آرش کمانگیر سیاوش کسرایی (بازخوانی یک حماسه ملی در شعر معاصر فارسی)

عرضه‌کننده : ارائه مقالات علمی

توضیحات تکمیلی و دریافت محتوا

 منظومه ي آرش کمانگیر  سیاوش کسرایی (بازخوانی یک حماسه ملی در شعر معاصر فارسی)

داستان آرش، به عنوان نوستالژي حماسه و شکوه، گویاترین نمونهاي است که در گنجینهي فرهنگ
باستانی ایران میتوان، از گردش سرنوشت یک ملت، بر محور جانبازي یک تن به دست آورد. منظومهي
اثر سیاوش کسرایی، بازخوانی مجدد این حکایت ملی است. این منظومه را، باید « آرش کمانگیر »
نخستین شعر حماسی در دورهي معاصر دانست که به سبک و نگرشی نو سروده شده است. کسرایی با
گذر از محدودهي داستانی، رنگ حماسی داستان را پررنگتر از منابع تاریخی بازگو میکند و کوشیده
است تا با بهرهگیري از تکنیکهاي زبانی مختلف، علاوه بر شرح حال پهلوانی آرش، از این داستان در
آرش » جهت ترسیم نمادین فضاي سیاسی- اجتماعی دههي سی کشور بهره جوید. منظومه ي
ترانه ي امیدي بود که پس از کودتاي 32 ، به رغم انبوه نومیديها سروده شد. کسرایی با ،« آرش کمانگیر
الهامپذیري از موضوع انتظار ظهور منجی، ظهور آرش را امید و آرزوي همهي جهان هستی و مردمان
میداند.


مناسب برای :

شناسه محتوا : 261

حجم فایل : 0.14 مگابایت

فرمت فایل : pdf

تعداد بازدید : 7

دریافت اخیر : 0

دریافت فایل

جهت دریافت فایل ضمیمه ؛ وارد درگاه کاربری خود شوید.

لیست دیدگاه های اخیر
معرفی غرفه ...
ارائه مقالات علمی

ارائه مقالات علمی

ارائه مقالات چاپ شده در مجلات علمی و پژوهشی علی سلیمی ، دانشگاه رازی عرضه 112 عنوان محتوا مشاهده غرفـه
علی سلیمیمدیر و صاحب امتیاز

علی سلیمی

مشخصات فـردی

حامیان و همکاران سیونت
دنیس کسب درآمد
سیـونت ؛ پلتفرم خرید و فروش فایل همراه با گارانتی SiteMap.xml وبلاگ آموزشیتعرفه خدماتلیست کاربران تمامی حقوق مادی و معنوی محفوظ است.

samandehi enamad zarinpal