درگاه کاربری وبلاگ آموزشی خرید و گارانتی
فهرست محتـوا لیست غرفـه ها کاوش هوشمنـد پشتیبـانی سایت دربـاره سیـونت

دگرگونی در مدايح نبوی در شعر معاصر عربی

عرضه‌کننده : ارائه مقالات علمی

توضیحات تکمیلی و دریافت محتوا

دگرگونی در مدايح نبوی در شعر معاصر عربی

 (تأثیرپذيری از اوضاع سیاسی، اجتماعی)

سروده های شاعران معاصر عرب، پیرامون شخصیت پیامبر)ص( به شدت متاثر از اوضاع
اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بوده است؛ این تأثیرپذیری هرچند در آغاز عصر نهضت،
اندک بود، ولی با بروز مشکلات در جهان عرب، افزایش آگاهی از ادبیات غرب، غلبه
روح جمعی بر شعر، هر روز بیشتر و بیشتر شد، در نتیجه، مدایح نبوی در شعر معاصر
عربی دستخوش یک تحول اساسی شد؛ بهگونهای که در شعر شاعران نوگرای معاصر،
ویژگیهای بشری و زمینی پیامبر )ص( بیش از جنبه های ماورایی شخصیت آن حضرت
مطرح و توصیف شده است. این تحول محتوایی در اینگونه ادبی، موجب شد که گاهی
شاعران مسلمان و غیرمسلمان به شکلی تقریباً یکسان شعر در این زمینه بسرایند. هرچند
غالب این سروده ها در واقع نوعی شعر اجتماعی و سیاسی متعهد به شمار میروند،، اما
گاهی در برخی از آنها، جایگاه و شأن پیامبر)ص( آنگونه که شایسته است، مراعات
نشده است و از این لحاظ به برخی از آنها انتقاد جدی وارد است. این مقاله با روش
تحلیل- توصیفی رویکردهای سیاسی، اجتماعی در برخی از این مدایح را بررسی نموده
است.


مناسب برای :

شناسه محتوا : 269

حجم فایل : 0.97 مگابایت

فرمت فایل : pdf

تعداد بازدید : 7

دریافت اخیر : 0

دریافت فایل

جهت دریافت فایل ضمیمه ؛ وارد درگاه کاربری خود شوید.

لیست دیدگاه های اخیر
معرفی غرفه ...
ارائه مقالات علمی

ارائه مقالات علمی

ارائه مقالات چاپ شده در مجلات علمی و پژوهشی علی سلیمی ، دانشگاه رازی عرضه 112 عنوان محتوا مشاهده غرفـه
علی سلیمیمدیر و صاحب امتیاز

علی سلیمی

مشخصات فـردی

حامیان و همکاران سیونت
دنیس کسب درآمد
سیـونت ؛ پلتفرم خرید و فروش فایل همراه با گارانتی SiteMap.xml وبلاگ آموزشیتعرفه خدماتلیست کاربران تمامی حقوق مادی و معنوی محفوظ است.

samandehi enamad zarinpal