درگاه کاربری وبلاگ آموزشی خرید و گارانتی
فهرست محتـوا لیست غرفـه ها کاوش هوشمنـد پشتیبـانی سایت دربـاره سیـونت

حضور الهام بخش حافظ در شعر معاصر عربی (بینامتنیت نازک ملائکه با اشعار حافظ)

عرضه‌کننده : ارائه مقالات علمی

توضیحات تکمیلی و دریافت محتوا

حضور الهام بخش حافظ در شعر معاصر عربی (بینامتنیت نازک ملائکه با اشعار حافظ)

نازک الملائکه شاعر و ادیب سرشناس عراقی به گفتهی بسیاری از صاحبنظران بنیانگذار
و نظریهپرداز شعر نو عربی است. همجواری ایران و عراق و نیز شهرت انکارناپذیر حافظ
در کشورهای عربی به ویژه عراق و مصر که نازک مدّت طولانی در آنجا ساکن بوده است،
فرض تأثیرپذیری نازک از حافظ را در اذهان تداعی میکند. وجود رگههایی از اندیشههای
ادبی و عرفانی شعر حافظ پیرامون هستی و دوری گزینی از دنیا در اشعار نازک ملائکه
این فرض را قوّت میبخشد. رنگ واقعی شعر حافظ ترکیبی از خوشبینی و بدبینی است،
اما نازک با توجه به یأس و بدبینی غالب بر روح و روان او، شعرش به شکلی هنرمندانه
و در راستای نگاه خود به زندگی از اشعار و افکار حافظ بهرهبرده بدین معنا که بخش
بدبینانه و انتقادی اشعار حافظ بیش از بخش خوشبینانهی آن در شعر نازک خودنمایی
میکند. این پژوهش بر آن است که علاوه بر بازشناسی این رگهها در شعر نازک ملائکه
نحوهی وامگیری و کاربرد این اشعار را بررسی و وجوه اشتراک و تمایز آنها را در شعر
نازک واکاوی نماید


مناسب برای :

شناسه محتوا : 270

حجم فایل : 0.7 مگابایت

فرمت فایل : pdf

تعداد بازدید : 8

دریافت اخیر : 0

دریافت فایل

جهت دریافت فایل ضمیمه ؛ وارد درگاه کاربری خود شوید.

لیست دیدگاه های اخیر
معرفی غرفه ...
ارائه مقالات علمی

ارائه مقالات علمی

ارائه مقالات چاپ شده در مجلات علمی و پژوهشی علی سلیمی ، دانشگاه رازی عرضه 112 عنوان محتوا مشاهده غرفـه
علی سلیمیمدیر و صاحب امتیاز

علی سلیمی

مشخصات فـردی

حامیان و همکاران سیونت
دنیس کسب درآمد
سیـونت ؛ پلتفرم خرید و فروش فایل همراه با گارانتی SiteMap.xml وبلاگ آموزشیتعرفه خدماتلیست کاربران تمامی حقوق مادی و معنوی محفوظ است.

samandehi enamad zarinpal