درگاه کاربری وبلاگ آموزشی خرید و گارانتی
فهرست محتـوا لیست غرفـه ها کاوش هوشمنـد پشتیبـانی سایت دربـاره سیـونت

بازتاب نقشهای اجتماعی زنان در دو رمان اسماعیل و لیلة النهر

عرضه‌کننده : ارائه مقالات علمی

توضیحات تکمیلی و دریافت محتوا

موضوع این پژوهش بررسی نقش های اجتماعی زنان در دو رمان فارسی اسماعیل اثر امیرحسین
فردی و عربی لیله النهر اثر علی احمد باکثیر از دیدگاه ادبیات تطبیقی است. جامعه شناسی ادبیات به
چگونگی بازتاب مسائل اجتماعی در محتوی آثار ادبی میپردازد. این پژوهش به شیوۀ تحلیل
محتوی به بررسی تطبیقی درونمایه و محتوی این دو رمان پرداختهاست تا دریابدکه؛ نقشهای
اجتماعی زنان چگونه در درونمایۀ دو رمان اسماعیل و لیلۀ النهر بازتاب یافتهاست. یافتهها نشانمی-
دهند که؛ هر دو نویسنده با رویکردی انتقادی به تصویر چالشهای زنان با نابرابریهای اجتماعی
پرداختهاند. علاوه بر این؛ شخصیتهای زن در دو رمان اسماعیل و لیلۀ النهر نقشهای اجتماعی
بسیار تأثیرگذاری دارند. درونمایۀ دو رمان به بیان حقوق انسانی و اجتماعی زنان میپردازد با
رویکردی انتقادی زنان را درگیر مشکلات ناشی از نابرابری های اجتماعی به تصویر کشیدهاند و از
چالشهای زندگی زنان در جامعۀ معاصر با باورهای سنتی سخنمیگویند. از این دیدگاه درونمایۀ
در دو رمان را میتوان در سه محور عمده تحلیلکرد. محور اول؛ پایمالشدن حقوق اجتماعی زنان
از جمله؛ تحقیر و نادیدهگرفتن زنان، ازدواج اجباری آنان، ضرب و شتم زنان و فقر و وابستگی
اقتصادی آنها است. محور دوم؛ نقشهای بنیادین اجتماعی زنان چون؛ گذشت و فداکاری مادرانه،
وفاداری و نقش الهامبخش عشق را در خود دارد. محور سوم؛ به نقش پیشتاز اجتماعی شخصیتهای
زن در جامعۀ امروزین چون؛ سنتشکنی، استقلال طلبی، نوآورى و درگیرشدن در جدال میان سنت
و مدرنیته میپردازد. در رمان اسماعیل ،امیر حسین فردی، حوادث تراژدیک به شیوۀ غیرصریح و به
شکلی طنزگونه در گفتگوها و در لابلای رخدادها قابل دیدن است اما در رمان باکثیر خواننده در
پایان داستان به این نتیجه میرسد که تحقق ایدههای تازه در جامعهای با باورهای سنتی و ریشههای
کهن قابلیت اجرایی ندارد.


مناسب برای :

شناسه محتوا : 332

حجم فایل : 1.52 مگابایت

فرمت فایل : pdf

تعداد بازدید : 50

دریافت اخیر : 0

دریافت فایل

جهت دریافت فایل ضمیمه ؛ وارد درگاه کاربری خود شوید.

لیست دیدگاه های اخیر
معرفی غرفه ...
ارائه مقالات علمی

ارائه مقالات علمی

ارائه مقالات چاپ شده در مجلات علمی و پژوهشی علی سلیمی ، دانشگاه رازی عرضه 145 عنوان محتوا مشاهده غرفـه
علی سلیمیمدیر و صاحب امتیاز

علی سلیمی

مشخصات فـردی
سیـونت ؛ پلتفرم خرید و فروش فایل همراه با گارانتی SiteMap.xml وبلاگ آموزشیتعرفه خدماتلیست کاربران تمامی حقوق مادی و معنوی محفوظ است.

enamad zarinpal