درگاه کاربری وبلاگ آموزشی خرید و گارانتی
فهرست محتـوا لیست غرفـه ها کاوش هوشمنـد پشتیبـانی سایت دربـاره سیـونت

بازخوانی شخصیت ابن الرومی با رویکرد نقد روانشناختی عقاد

عرضه‌کننده : ارائه مقالات علمی

توضیحات تکمیلی و دریافت محتوا

بازخوانی شخصیت ابن الرومی با رویکرد نقد روانشناختی عقاد

نقد روانشناختی به بررسی اثر ادبی، از منظر ویژگ یهای روحی هنرمند، به قصد کشف
عناصر خودآگاه و ناخودآگاه روان او م یپردازد. رواج این شیوه نقدی در ادبیات معاصر،
زوایای پنهانی از آثار ادبی را آشکار کرده است. این پژوهش، با روش توصیف ی-تحلیلی،
تصویر شخصیت ابن الرومی بر اساس نقد روانشناختی عباس محمود عقاد را بازخوانی
نموده، کوشیده به این پرسش پاسخ گوید که عقاد با استناد به شعر ابن الرومی، چگونه
تصویری از شخصیت وی ترسیم کرده است. نتائج پژوهش گویای آن است که ابن الرومی،
به گزارش اشعارش، گرفتار یک تضاد درونی و نگرانی دائمی از محیط ناخوشایند زندگی
بوده است. منشأ این پریشانحالی او که با از دست دادن عزیزانش روز به روز رو به
افزایش بوده، او را گرفتار عدم اعتماد به نفس، احساس سوءظن و بدگمانی، عارضه عصبی
نموده است این حالت رواننژندی او، با خشم و نفرت ناشی از ظلم و اجحافی که در


مناسب برای :

شناسه محتوا : 336

حجم فایل : 3.46 مگابایت

فرمت فایل : pdf

تعداد بازدید : 56

دریافت اخیر : 1

دریافت فایل

جهت دریافت فایل ضمیمه ؛ وارد درگاه کاربری خود شوید.

لیست دیدگاه های اخیر
معرفی غرفه ...
ارائه مقالات علمی

ارائه مقالات علمی

ارائه مقالات چاپ شده در مجلات علمی و پژوهشی علی سلیمی ، دانشگاه رازی عرضه 145 عنوان محتوا مشاهده غرفـه
علی سلیمیمدیر و صاحب امتیاز

علی سلیمی

مشخصات فـردی
سیـونت ؛ پلتفرم خرید و فروش فایل همراه با گارانتی SiteMap.xml وبلاگ آموزشیتعرفه خدماتلیست کاربران تمامی حقوق مادی و معنوی محفوظ است.

enamad zarinpal