درگاه کاربری وبلاگ آموزشی خرید و گارانتی
فهرست محتـوا لیست غرفـه ها کاوش هوشمنـد پشتیبـانی سایت دربـاره سیـونت

امام علی (ع) و شیوه ي برخورد با مخالفان (بررسی موردي: خوارج)

عرضه‌کننده : ارائه مقالات علمی

توضیحات تکمیلی و دریافت محتوا

شیوه رفق و مدارا و گذشت، مهمترین روش برخورد امام علی با مخالفان و به ویژه با خوارج بوده
است. او در کلامی حکیمانه، میان کسانی که در پی حقیقت بودهاند اما به خطا افتادهاند، با گروهی
که از اول به دنبال باطل بودهاند، تفکیک قائل میشود. خوارج نمونه دسته اول هستند که آن
حضرت تا زمانی که آنها دست به شمشیر نبردند که به تبع آن، امنیت و مصالح عمومی مردم به
خطر میافتاد، از درگیري با آنها خود داري مینمود. دراین نوشتار، ابتدا مخالفان سیاسی آن
حضرت دستهبندي شده، سپس به بحث درمورد خوارج وعقاید انحرافی آنها پرداخته شده است. و
سعی شده است به این پرسش پاسخ داده شود که از شیوه برخورد امام با مخالفان به عنوان یک
الگوي عملی، چه درسهایی میتوان آموخت، و چگونه و تا چه میزان، در زمانهاي مختلف میتوان
از آن بهره گرفت، و آیا به جز آن حضرت، کسی میتواند آن شیوه را در برخورد با مخالفان در
پیش بگیرد؟


مناسب برای :

شناسه محتوا : 354

حجم فایل : 0.86 مگابایت

فرمت فایل : pdf

تعداد بازدید : 28

دریافت اخیر : 0

دریافت فایل

جهت دریافت فایل ضمیمه ؛ وارد درگاه کاربری خود شوید.

لیست دیدگاه های اخیر
معرفی غرفه ...
ارائه مقالات علمی

ارائه مقالات علمی

ارائه مقالات چاپ شده در مجلات علمی و پژوهشی علی سلیمی ، دانشگاه رازی عرضه 145 عنوان محتوا مشاهده غرفـه
علی سلیمیمدیر و صاحب امتیاز

علی سلیمی

مشخصات فـردی
سیـونت ؛ پلتفرم خرید و فروش فایل همراه با گارانتی SiteMap.xml وبلاگ آموزشیتعرفه خدماتلیست کاربران تمامی حقوق مادی و معنوی محفوظ است.

enamad zarinpal