درگاه کاربری وبلاگ آموزشی خرید و گارانتی
فهرست محتـوا لیست غرفـه ها کاوش هوشمنـد پشتیبـانی سایت دربـاره سیـونت

فهرست محتوا

تمامی فایلهای قابل دریافت ؛ شامل 331 عنوان

مرتب سازی بر اساس فایـل جدیـد

دگـردیسـی در غـزل مشروطـه (مطالعه موردی: سرودهای فرخي يزدي)

عرضه ویژهرایگان pdf67مشاهده0.65مگابایت

فرخی یزدی و دگردیسی در غزل به­ كار‌گيري قالب­هاي شعر سنتي به منظور بيان افكار و انديشه­هاي اجتماعی و سیاسی جديد، از جمله نوآوري­های شعر و ادب فارسي در دوران معاصر است.  غزل از جمله این قالب­هاي شعري است كه پس از انقلاب مشروطه،  ظرفيت و محتوايی به کلی متفاوت از گذشته به خود گرفت. فرخي يزدي يكي از چهره­هاي بسيار برجسته در اين نوع غز ...

ارائه مقالات علمیغرفـه : ارائه مقالات علمی

کاربردهای فعل (کان) و تأثیر آن در ترجمۀ آیات قرآن کریم

عرضه ویژهرایگان pdf367مشاهده0.64مگابایت

کاربردهای فعل  کان و تأثیر آن در ترجمۀ آیات قرآن کریم کاربردهای متنوع فعل کانَ، در آیاتی همچون: ﴿... فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ﴾ بقره، 282، ﴿وَ إِنْ كانَ ذو عُسرةٍ...﴾ بقره، 280 که شیوه­ی خاصی از نوع ناقصه­ی آن است، در تشخیص نوع آن و شناخت اسم و خبرش، قضاوت­های متفاوتی را در پی داشته که منجر به برداشت­ه ...

ارائه مقالات علمیغرفـه : ارائه مقالات علمی

الگوهای تعلیمی قابل تقلید در داستان های قرآنی

عرضه ویژهرایگان pdf53مشاهده0.18مگابایت

قرآن کریم کتاب هدایت است و مخاطبان این مائده آسمانی، همه انسان­ها و طبقات مختلف جامعه در طول تاریخ بوده و هستند، تحقق چنین هدفی در گرو توجه به استعدادهای مختلف افراد و استفاده هنری از همه گنجایش­های زبان است. در این پژوهش،  با روش توصیفی – تحلیلی، جلوه­های زیباشناختی هنری در داستان­های تعلیمی قرآن کریم، با تکیه بر داستان دو تن از پ ...

ارائه مقالات علمیغرفـه : ارائه مقالات علمی

واکاوی معصوميت های کودکانه در شعر طاهره صفارزاده و نازک الملائکه

عرضه ویژهرایگان pdf48مشاهده0.55مگابایت

یاد دوران کودکي، براي هر انساني، احساساتي متمایز از دیگري را زنده ميکند و این تفاوت، در شعر شااعران که قلبي سرشار از عاطفه و احساس دارند، بيشتر از دیگران است. طاهره صفّارزاده و نازک الملائکه، از شاعران بنام و صاحب سبک در ادب فارسي و عربي هستند. این پژوهش، با روش توصايفي تحليلاي، خااطرات دوران کودکي و وصف معصوميتهاي کودکانه در ...

ارائه مقالات علمیغرفـه : ارائه مقالات علمی

جامعه پذیری جنسیّت و جدال زیرساختهای زبانی مردانه و زنانه

عرضه ویژهرایگان pdf55مشاهده1.35مگابایت

ادبیات از دیرباز مانند دیگر فعالیتهای فکری و معنوی انسان هدف و منظوری اجتماعی و فرهنگی داشته است. لذا به موازات تحوّلات جامعه، دستخوش دگرگونی گشته و آینة تمام نمای جامعه خویش بوده است. با مروری بر ادبیات ملل، میتوان نحوة تأثیرپذیری آن را از مقولههای جنسیت، زبان و فرهنگ مشاهده کرد.وجود تشابه و نقاط مشترک فراوان بین شعر فارسی و عربی، ...

ارائه مقالات علمیغرفـه : ارائه مقالات علمی

روابط عاطفی در دو رمان انا احیا و چراغها را من خاموش می کنم

عرضه ویژهرایگان pdf54مشاهده1.32مگابایت

الگوهای مشترک روابط عاففی میان انسانها که از موضوعات موردبحث در حوزههایی همچون علوم اجتماعی و روانشناسی است در ادبیات نیز موردتوجه نویسندگان قرارگرفته و در داستانهای واقعگرایانه انعکا یافته است. لیلی بعل کی وزویا پیرزاد از نویسندگان واقعگرای معاصر ادبیات ل نان و ایران هستند که پرداختن به ارت افات عاففی زنان از شاخصههای بارز فکری آن ...

ارائه مقالات علمیغرفـه : ارائه مقالات علمی

خوانشی معناشناختی از استعاره های مفهومی در اشعار خلیل مطران و گلچین گیلانی

عرضه ویژهرایگان pdf68مشاهده1.02مگابایت

بر پایه الگوهای علوم شناختی و در رویکردهای معنی شناسی طرحواره‏ های تصویری با تاکید بر استعاره‏های مفهومی پا به عرصه ادبیات گذاشتند. این طرحواره‏ها همان‏هایی بودند که نخستین بار جورج لیکاف و مارک جانسون مدعی طرح آن شدند.انگاره‏هایی که ویژگی قلمرو مبدأ را تعیین می‏کنند و بر قلمرو مقصد نگاشته می‏شوند .تجربیاتی حسی که نتیجه تعامل ما با ...

ارائه مقالات علمیغرفـه : ارائه مقالات علمی

دیدگاههای ناقدان عصرعباسی درباره ی تأثیر عناصر فرازبانی در سرایش شعر

عرضه ویژهرایگان pdf60مشاهده0.35مگابایت

نقد و بررسی آثار ادبی و رابطه­ی آن با محیط و روحیات شاعر، با عنوان­های «نقد اجتماعی» و «نقد روانشناسی» بحثی نو در مباحث نقد ادبی معاصر به شمار می­رود. هر چند اصول و معیارهای این روش­های نقدی در قرون اخیر به شکلی منسجم سامان یافته است، اما کند و کاش در نقد ادبی قدیم عربی، به خوبی نشان می­دهد که این مباحث، از گذشته­های بسیار دور، به ...

ارائه مقالات علمیغرفـه : ارائه مقالات علمی

تحلیل مقایسه ای غزل سروده های فدی طوقان و فاطمه راکعی

عرضه ویژهرایگان pdf58مشاهده0.42مگابایت

چکید ه پیوند شعر، و به ویژه غزل، با همة زوایای زندگی، از پدیدههای ادبیات دو قرن اخیر است. در ادبیات فارسی از دوران مشروطهخواهی به بعد و در ادبیات عربی نیز همزمان با آن، غزل از دایره ی محدود عشق به محبوب و وصف حال وی، فراتر رفت و به موضوعات زمخت سیاسی و اجتماعی، لطافتی غزلی بخشید. این رویکرد جدید، مرز غزل و غیر غزل را در هم ...

ارائه مقالات علمیغرفـه : ارائه مقالات علمی

زن و گذر از سنت به مدرنیته در رمان الدوامه قمر الکیلانی

عرضه ویژهرایگان pdf55مشاهده0.97مگابایت

لزوم بررسی بازنمایی زنان در ادبیات معاصر یکی از موضوعات مهم و اابمب ب مر در اریانشناسمی فضای فعلی حوزه ادبیات داستانی است. در دهۀ اخیر، به دلیب ت وّل در ساختار ااتمماعی، فرهنگمی و ااتصادی اوامع و بالا رفتن سطح آگاهی زنان، نویسندگان زن با دیدگاه انتقادی به بیان اایگاه و نقش ااتماعی زنان پرداختند و خواستار تغییر بنیادین در نگرش ...

ارائه مقالات علمیغرفـه : ارائه مقالات علمی

«۱ ... 345 ... 34»
سیـونت ؛ پلتفرم خرید و فروش فایل همراه با گارانتی SiteMap.xml وبلاگ آموزشیتعرفه خدماتلیست کاربران تمامی حقوق مادی و معنوی محفوظ است.

enamad zarinpal